MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :-26.01.2021 AJMER 21.5 / 4.4 / 0.0 / 079 % BHILWARA 21.5 / 1.6 / 0.0 / 080 % VANASTHALI 21.6 / 2.8 / 0.0 / 083 % ALWAR 18.8 / 6.2 / 0.0 / 072 % JAIPUR 21.4 / 5.6 / 0.0 / 062 % PILANI 18.7 ./ 2.9 / 0.0 / 084 % SIKAR 18.5 / 0.5 / 0.0 / 095 % KOTA 19.5 / 7.4 / 0.0 / 081 % S.MADHOPUR 19.5 / 6.3 / 0.0 / 092 % BUNDI ---- / --- / --- / --- % CHITTORGARH 22.7 / 3.5 / 0.0 / 090 % DABOK 21.4 / 3.0 / 0.0 / 075 % BARMER 25.2 / 8.5 / 0.0 / 057 % ER. ROAD 27.0 / 4.8 / 0.0 / 079 % JAISALMER 24.1 / 8.0 / 0.0 / 039 % JODHPUR CITY 23.0 / 6.8 / 0.0 / 060 % MT. ABU 19.0 / -4.2 / 0.0 / 032 % PHALODI 25.2 / 8.2 / 0.0 / 064 % BIKANER 22.3 / 7.6 / 0.0 / 052 % CHURU 21.0 / 2.0 / 0.0 / 083 % GANGANAGAR 21.0 / 5.4 / 0.0 / 085 % BHARATPUR 999((9()((AWS) 17.3 / 6.7 / 0.0 / --- %% DHOLPUR (AWS) 16.8 / 7.4 / 0.0 / --- % KARAULI (AWS) 18.4 --- --- ---