MAX. TEMP. / MIN. TEMP. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated 19.10.2021 AJMER 30.5 / 20.8 / 0.0 / 088 % BHILWARA 29.5 / 19.1 / 0.0 / 081 % VANASTHALI 30.6 / 20.5 / 0.1 / 069 % ALWAR 24.6 / 19.8 / TRACE / 078 % JAIPUR 27.0 / 19.0 / 1.7 / 067 % PILANI 23.9 /./ 17.1 / 1.1 / 089 % SIKAR 26.7 / 17.0 / 0.0 / 094 % KOTA 30.0 / 22.9 / 0.0 / 088 % S.MADHOPUR 26.2 / 21.6 / 0.0 / 093 % BUNDI 29.5 / 21.6 / TRACE / 095 % CHITTORGARH 30.5 / 19.4 / 0.0 / 093 % DABOK 33.0 / 18.4 / 0.0 / 060 % BARMER 37.7 / 22.5 / 0.0 / 051 % ER. ROAD 34.6 / 20.6 / 0.0 / 064 % JAISALMER 34.2 / 20.0 / 0.0 / 047 % JODHPUR CITY 34.6 / 21.7 / 0.0 / 077 % MT. ABU - / - / - / - % PHALODI 34.2 / 22.8 / 0.0 / 062 % BIKANER 33.0 / 20.5 / 0.0 / 083 % CHURU 27.0 / 17.9 / 0.0 / 096 % GANGANAGAR 32.3 / 20.9 / TRACE / 088 % DHOLPUR (AWS) 24.9 / 20.2 / 10.5 / 091 % KARAULI (AWS) 25.1 / 20.6 / 0.5 / 015 % NAGAUR (AWS) 32.2 / 20.0 / 12.0 / 100 % PALI (AWS) - / - / - / - % TONK (AWS) 29.5 / 21.2 / 0.0 / 100 % BUNDI (AWS) 27.7 / 21.7 / 0.0 / 099 % rong>