MAX. TEMP. / MIN. TEMP. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated 02.03.2022 AJMER 30.0 / 14.1 / 0.0 / 041 % BHILWARA 28.8 / 10.2 / 0.0 / 044 % VANASTHALI 28.4 / 12.0 / 0.0 / 049 % ALWAR 26.0 / 10.4 / 0.0 / 088 % JAIPUR 28.1 / 15.4 / 0.0 / 061 % PILANI 28.6 /./ 11.9 / 0.0 / 068 % SIKAR 27.0 / 12.5 / 0.0 / 053 % KOTA 28.5 / 12.7 / 0.0 / 064 % S.MADHOPUR - / - / - / - % BUNDI 27.5 / 11.8 / 0.0 / 076 % CHITTORGARH 32.4 / 10.5 / 0.0 / 078 % DABOK 28.8 / 12.4 / 0.0 / 063 % BARMER 33.7 / 17.8 / 0.0 / 052 % ER. ROAD 33.6 / 14.4 / 0.0 / 064 % JAISALMER 31.3 / 16.6 / 0.0 / 050 % JODHPUR CITY 32.2 / 16.4 / 0.0 / 044 % MT. ABU - / - / - / - % PHALODI 30.2 / 16.8 / 0.0 / 061 % BIKANER 30.5 / 16.2 / 0.0 / 067 % CHURU 28.8 / 12.5 / 0.0 / 079 % GANGANAGAR 27.3 / 12.0 / 0.0 / 091 % DHOLPUR (AWS) 27.4 / 11.2 / 0.0 / 078 % NAGAUR (AWS) 30.3 / 13.1 / 0.0 / 049 % TONK (AWS) 30.1 / 14.2 / 0.0 / 049 % BUNDI (AWS) 27.3 / 11.6 / 0.0 / 067 % ANTA_BARAN (KVK_AWS) 28.3 / 8.7 / 0.0 / 077 % CHITTORGARH (KVK_AWS) 30.1 / 9.1 / 0.0 / 065 % DUNGARPUR (KVK_AWS) 31.8 / 16.5 / 0.0 / 045 % SANGARIYA (KVK_AWS) HANUMANGARH 25.2 / 8.2 / 0.0 / 100 % JALORE (KVK_AWS) 33.7 / 13.9 / 0.0 / 033 % SIROHI (KVK_AWS) - / - / 0.0 / - % SAWAIMADHOPUR (AWS) 29.4 / 10.2 / 0.0 / 083 % ALWAR (AWS) 27.6 / 10.5 / 0.0 / 099 % FATEHPUR(AWS) - / 11.0 / 0.0 / 081 % KARAULI (AWS) 28.7 / 8.6 / 0.0 / 071 %