MAX. / MIN. / RAINFALL / R.H. DATA FOR STATIONS Dated :- 16.04.2021 AJMER 38.4 / 27.0 / 0.0 / 039 % BHILWARA 38.0 / 18.2 / 0.0 / 035 % VANASTHALI - / - / - / - % ALWAR 39.8 / 23.5 / 0.0 / 020 % JAIPUR 39.0 / 25.0 / 0.0 / 035 % PILANI - ./ - / - / - % SIKAR 37.5 / 21.5 / 0.0 / 031 % KOTA 39.3 / 26.1 / 0.0 / 022 % S.MADHOPUR 39.8 / 24.8 / 0.0 / 044 % BUNDI 40.4 / 23.5 / 0.0 / 041 % CHITTORGARH 39.4 / 20.0 / 0.0 / 050 % DABOK 37.4 / 21.4 / 0.0 / 037 % BARMER 38.1 / 27.3 / 0.0 / 046 % ER. ROAD 38.2 / 22.8 / 0.0 / 058 % JAISALMER 37.4 / 24.1 / 0.0 / 067 % JODHPUR CITY 37.8 / 27.3 / 0.0 / 045 % MT. ABU - / - / - / - % PHALODI 39.6 / 25.6 / 0.0 / 053 % BIKANER 39.2 / 24.5 / 0.0 / 035 % CHURU 40.5 / 22.1 / 0.0 / 030 % GANGANAGAR 39.5 / 20.8 / 0.0 / 068 % BHARATPUR (AWS) 42.5 / 23.6 / 0.0 / 025 % DHOLPUR (AWS) 41.2 / 23.7 / 0.0 / 021 % KARAULI (AWS) 41.7 24.1 0.0 044 %